VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

Všetky potrebné dokumenty nájdete práve tu!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

    Často kladené otázky

CENNÍKY SLUŽIEB

    Internet pre domácnosti - bezdôtové pripojenie

    Internet pre domácnosti - pre bytové domy

    Internet pre domácnosti - na optickej sieti

    Internet pre firmy

    Tarifa telefónych hovorov

    Tarifa digitálnej televízie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

    Všeobecné podmieny BBNW s.r.o.

    Všeobecné podmieny BBNW Slovakia s.r.o.

    Všeobecné podmieny Ing. Marek Benc BBNW

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ROZHRANÍ A PODÁVANIE REKLAMÁCIÍ

   Technická špecifikácia rozhraní BBNW s.r.o.

   Technická špecifikácia rozhraní BBNW Slovakia s.r.o.

   Technická špecifikácia rozhraní Ing. Marek Benc BBNW


   Reklamačný protokol

MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Memorandum ochrany osobných údajov podniku BBNW s.r.o.

   Memorandum ochrany osobných údajov podniku BBNW Slovakia s.r.o.

   Memorandum ochrany osobných údajov podniku Ing. Marek Benc BBNW

   Memorandum ochrany osobných údajov podniku BNet s.r.o.

BBNW s.r.o.
Námestie sv. Ladislava 932
951 15 Mojmírovce
0908 158 723, 0907 653 077
bbnw@bbnw.sk
info@bbnw.sk