VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

Všetky potrebné dokumenty nájdete práve tu!

Často kladené otázky

    Často kladené otázky

Cenníky služieb

    Internet pre domácnosti - bezdôtové pripojenie

    Internet pre domácnosti - pre bytové domy

    Internet pre domácnosti - na optickej sieti

    Internet pre firmy

    Tarifa telefónych hovorov

    Tarifa digitálnej televízie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

    Všeobecné podmieny BBNW s.r.o.

    Všeobecné podmieny Ing. Marek Benc BBNW

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ROZHRANÍ A PODÁVANIE REKLAMÁCIÍ

   Technická špecifikácia rozhraní BBNW s.r.o.

   Technická špecifikácia rozhraní Ing. Marek Benc BBNW


   Reklamačný protokol

BBNW s.r.o.
Námestie sv. Ladislava 932
951 15 Mojmírovce
0908 158 723, 0907 653 077
bbnw@bbnw.sk
info@bbnw.sk